MSiCo AB

Consultancy within Railway Aero- and Thermodynamics, Fluid Mechanics, Research, Development and InnovationVälkommen till MSiCo AB!

Grundare och VD Mikael Sima

MSiCo ABs ambition är att kombinera en unik kunskap med kreativitet och ett professionellt tillvägagångssätt för att leverera enligt kunders behov, och förhoppningsvis överträffa förväntningar.  

MSiCo AB erbjuder specialiserade konsulttjänster genom grundaren och VD:n Mikael Sima, baserat på kunskap och erfarenheter erhållna genom forskarstudier inom strömningsmekanik samt mer än 20 års arbete som expert inom aero- och termodynamik (se overview experience). 

Det är en i Sverige på många sätt unik kunskap som inte bara är relevant för järnvägsfordon men också för infrastruktur och kombinationen av fordon och infrastruktur, t.ex. vid hantering av sidvindsäkerhet, design av tunnlar, och aerodynamiska laster på spår och omgivning. Att engagera MSiCo AB kan t.ex. vara intressant inom design (utformning), regler/standardisering, tekniskt godkännande, energi/miljö eller upphandling.

Konsulttjänster erbjuds inom (se mer utförligt här):

  • Järnvägsaerodynamik
  • Termodynamik
  • Strömningsmekanik
  • Numeriska beräkningar (CFD)
  • Mätning (övergripande) och dataanalys
  • Forskning, Utveckling och Innovation
  • Utbildning inom in Järnvägsaerodynamik och Termodynamik

MSiCo AB finns i Stockholm och Västerås. Vi utför arbete i egna lokaler eller på plats i hela Sverige, Europa och världen.